6 zasad brandoholików, którymi kierujemy się w naszej pracy.

Skuteczny branding wymaga holistycznego podejścia

Konieczne jest połączenie merytoryki marketingu ze sztuką designu. Właśnie na tym polega brando-holizm.

Aby połączyć kropki, najpierw trzeba je pozbierać

Efekt procesu kreatywnego zależy od jakości informacji, którymi dysponujemy na wejściu. Dlatego research i rozmowa to podstawa udanego projektu.

Strategia powinna stać ponad kreatywnością

Fajne pomysły są cenne tylko wtedy, gdy wpisują się w założenia strategii marki i przybliżają Cię do realizacji wyznaczonego celu biznesowego.

Minimalistyczna forma nie uzasadnia braku treści

Wizualna prostota nie może być wytłumaczeniem dla braku pomysłu na markę. Odbiorcy mają zapamiętać markę, a do tego potrzebna jest treść.

Marka musi być spójna na wielu poziomach

Nie chodzi jedynie o spójność komunikacji wizualnej i werbalnej, ale również harmonię głębszych warstw marki, czyli systemu wartości i kultury organizacji.

Branding ma się podobać Twoim klientom, a nie naszym kolegom

Liczy się odpowiedź na potrzeby odbiorców marki, a nie spełnienie naszych ambicji i zdobywanie branżowych nagród.