Strategia marki to fundament wszystkich działań marketingowych.

Kontekst

Kontekst to analizę sytuacji, w której funkcjonuje marka.

 Punktem wyjścia są oczekiwania i obawy odbiorców marki, a punktem odniesienia oferta i komunikacja konkurencji oraz sytuacja na rynku.

Kwintesencja

Kwintesencja to zdefiniowanie elementów budujących tożsamość marki.

Najważniejsze to pozycjonowanie strategiczne, wewnętrzny system wartości,  propozycja wartościowej korzyści oraz cechy osobowości marki.

Komunikacja

Komunikacja to sposób, w jaki przedstawiamy odbiorcom wartość marki.

Istotne jest stworzenie i ustrukturyzowanie kluczowych komunikatów oraz określenie stylistyki języka, którym marka się posługuje.

Odwiedź blog brandoholika i dowiedz się więcej na temat strategii marki

czytaj teraz