Rebranding ma za zadanie przywrócić wartość marki

Remanent

Zanim zmienimy markę, należy najpierw przeprowadzić audyt jej aktualnej sytuacji.  Analiza komunikacji marki w poszczególnych punktach styku z odbiorcami pozwala ocenić faktyczną kondycję brandingu.

Rewizja

Można budować markę bez strategii. Ale jej remontowanie bez przemyślanego planu może skończyć się katastrofą. Dlatego w procesie rebrandingu konieczna jest rewizja strategii marki lub jej stworzenie, jeśli do tej pory taka nie istniała.

Rebranding

Dopiero po analizie sytuacji marki i rewizji strategii można ocenić czy aktualny branding realizuje postawione przed nim zadania. Na tej podstawie decydujemy jak głęboko powinna sięgnąć zmiana i jaki kierunek powinna obrać.

Odwiedź blog brandoholika i dowiedz się więcej na temat rebrandingu

czytaj teraz